SETIStorage Home Page

SETIStorage jest programem buforującym próbki oraz wyniki dla klienta SETI@Home. Działa on niezależnie od klienta. Jest napisany głównie pod linuxa i na tym systemie jest też testowany, ale powinien działać również na innych systemach z rodziny UNIX. Interface programu jest w trybie tekstowym, pozwala on na wydawanie komend, które sterują pracą programu.

Download

Najnowsza wersja programu znajduje się na stronie projektu w dziale pliki.


SourceForge Logo